Zenica

Data zomer 2018: 28 juli tot 12 augustus

In Zenica (Bosnië) is in 2018 een project als Pilot uitgevoerd. In een nog steeds relatief verdeeld land is het voornamelijk onder jongeren nodig om projecten en activiteiten te organiseren die ervoor zorgen dat mensen in de steden met elkaar verbonden raken. De nasleep van de oorlog heeft serieuze gevolgen voor de jongere generatie. Een relatief groot gedeelte van de bevolking leeft hier zelfs onder de armoedegrens. Hierdoor groeien veel Bosnische kinderen op zonder toekomstperspectief, zonder goed onderwijs, in armoede of in gebroken gezinnen. Sinds enkele jaren is dagcentrum ‘Het Nest’ aanwezig in Zenica. In samenwerking met PAX Kinderhulp zullen de vrijwilligers een kamp voor 120 kinderen organiseren. Bij dit kamp komen kinderen van verschillende etnische afkomsten bij elkaar.  De kinderen zijn tussen de 6 en 16 jaar oud en hebben vaak te maken met problemen binnen hun families. De vrijwilligers gaan proberen de omstandigheden voor deze kinderen te verbeteren en dat beetje extra aandacht te geven dat zij nu missen. Ook zal er worden gezorgd voor schoolspullen en andere benodigde materialen.

Vrije tijd

Tijdens het project is er ook ruimte voor vrije tijd. In het tussenweekend is er een mogelijkheid voor een bezoekje aan Sarajevo of een andere leuke stad in Bosnië. Met de groep kun je uiteindelijk zelf plannen maken hiervoor!

Verblijf

Gedurende de twee weken zullen de vrijwilligers in Zenica op dit kamp verblijven. 5 dagen per week worden activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Hierbij is er veel ruimte om zelf met ideeën te komen en deze zelf uit te voeren! Tijdens het kamp worden veel activiteiten georganiseerd. Van educatieve workshops tot sport en spel. De nadruk ligt hierbij op het opgroeien in een multi-etnische omgeving. De 3 hoofddoelen van het project zijn:

  • Samenwerking van kinderen tijdens sport en spel
  • Verandering van de huidige opvattingen over verschillen
  • Kinderen leren over gevolgen van vooroordelen en discriminatie, hoe vooroordelen te herkennen en hoe tolerantie en vrede te accepteren en te bevorderen

Verder zal het in ieder geval een veilige, warme omgeving zijn, waar kinderen kunnen spelen, dromen en zichzelf kunnen zijn. Aangezien het een Pilot betreft staat nog niet alles vast en is er nog veel ruimte voor eigen inbreng van de vrijwilligers!

Heb jij dus zin om veel invloed te hebben, te brainstormen en eigen ideeën waar te maken? Dan is Zenica een goede keus!