Sarajevo

Data zomer 2018: 7 juli tot 22 juli

In Sarajevo is een afdeling van SOS Kinderdorpen gevestigd. Een van de projecten van SOS Kinderdorpen die doorgang vindt in de zomer houdt zich bezig met de kinderen en gezinnen die in diepe armoede leven, het zogenoemde Family Strengthening Project. SOS kinderdorpen probeert deze doelgroep op verscheidene manieren te helpen. Zo biedt het de jongere kinderen gratis onderwijs, uitstapjes met begeleiders, psychotherapie wanneer nodig, en meer. Daarnaast biedt het ouders begeleiding in de opvoeding indien dit nodig is, geeft het ouders cursussen waarmee zij een betere positie op de banenmarkt kunnen veroveren en kunnen ze aanspraak maken op economische ondersteuning.

Week 1: zomerkamp

Tijdens het gesprek met het hoofd van het Family Strengthening Project werd onderzocht wat SAVIE bij zou kunnen dragen aan dit project. Er werd voorgesteld om een kamp te organiseren voor de kinderen van deze families. In de eerste week van het project wordt daarom een kamp georganiseerd met een groep van 20 kinderen in de leeftijd 8-16 jaar. Op dit kamp worden verschillende activiteiten ondernomen waar de kinderen optimaal van genieten. Een paar jaar geleden noemde een van de kinderen dit zelfs de mooiste week van zijn leven! Het kamp heeft als doel de kinderen twee weken vakantie en plezier te bezorgen. SAVIE draagt de kosten van dit kamp, dus biedt hiermee de kinderen een unieke kans op een vakantie. Tevens wordt de ouders met dit kamp twee weken rust gegund. Zij missen twee weken de financiële druk om hun kind te verzorgen en kunnen even op adem komen.

Week 2: Activiteiten bij het activiteitencentrum

In de tweede week worden er iedere dag verschillende activiteiten georganiseerd bij het activiteitencentrum van SOS Kinderdorpen in Sarajevo, hier geldt een vrije inloop van zowel kinderen die betrokken zijn bij SOS als kinderen uit de buurt. De grootte van de groep kan per dag verschillen. Zo is het de afgelopen jaren ook voorgekomen dat er de eerste dag begonnen werd met 20 kinderen per dag en de laatste dag geëindigd werd met 70 kinderen die belangstelling hadden in de activiteit!

Benieuwd naar dit project? Lees hier over een dag in… Sarajevo